Type

Database

Creator

Date

Thumbnail

Search results

27 records were found.

Här beskrivs den svenska kvinnorörelsens historia i fem teman – utbildning, rösträtt, arbete, fred och andra vågens kvinnorörelse. De olika avsnitten har skrivits av forskarna Christina Florin, Josefin Rönnbäck, Ulla Wikander, Irene Andersson och Eva Schmitz. Boken innehåller även en årtalslista och en litteraturlista. Den bygger på de historiska portaler som KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek skapat och som finns på bibliotekets webbplats. I portalerna hittar man också biografier över viktiga kvinnor inom respektive område, fotografier och källmaterial m.m.
Egypt has world famous heritage that is coveted and protected internationally; however, much of the local ʻdistinctivenessʼ is deteriorating and the communities living amongst this heritage are impoverished. This dissertation discusses the potential for ecomuseums in Cairo to utilize local ʻdistinctivenessʼ as a tool for social and economic development, heritage preservation and community empowerment. In this paper, I review the definition of ecomuseums and its deeper theoretical concepts in landscape, heritage, place and memory, and community empowerment. I then focus on social and economic development, which is one of the practical applications of ecomuseums. I provide definitions for social and economic development in heritage projects and show evidence of the successful integration of heritage and development from fieldwork conduct...
Det finns rapporter om att elever dagligen hoppar över skollunchen. En del äter något annat istället andra äter inget alls. Syftet med undersökningen är att studera lunchvanorna hos elever i årskurs nio i Göteborgsområdet. En enkätundersökning genomfördes på totalt 148 elever från åtta olika klasser. Enkäterna kompletterades av två parintervjuer och en gruppintervju för att få utförligare information. Resultatet visade på att en klar majoritet av eleverna (90 %) åt skollunchen tre till fem gånger per vecka. Den vanligaste anledningen till att de åt var att det var hungriga medan den vanligaste anledningen till att de inte åt var att de inte tyckte om maten. Som stöd för resultatanalysen har elevernas fem grundkrav samt måltidens fem aspekter använts.
Want to know more?If you want to know more about this cutting edge product, or schedule a demonstration on your own organisation, please feel free to contact us or read the available documentation at http://www.keep.pt/produtos/retrievo/?lang=en