Type

Database

Creator

Date

Thumbnail

Search results

57 records were found.

Door de grote verkeersdrukte op rijksweg 12 (Den Haag- Utrecht). is het noodzakelijk geworden deze te herprofileren. Dit zal een aanzienlijke verbreding van deze weg tot gevolg hebben. Er zal een nieuwe kruising met de Gouwe nodig zijn. In dit verslag wordt gedacht aan vervanging van de huidige smalle brug door een tunnel in de vorm van een tunnel-aquaduct. Behandeld zullen worden de voornaamste technische aspecten. welke van invloed zijn op de vorm en de uitvoering van het ontwerp De nadruk wordt hierbij gelegd op de constructief-waterbouwkundige aspecten van het ontwerp.
“Samen de schouders eronder” in een volleybalvereniging is een uitgestorven opvatting. Tenminste, zo lijkt het als er een blik wordt geworpen in volleybalvereniging. Ook de maatschappelijke trend van individualisering lijkt er toe te leiden dat leden in volleybalverenigingen steeds minder “betrokken” zijn bij hun volleybalvereniging. Maar is dit ook daadwerkelijk het geval en hoe kunnen verenigingen het beste gebruik maken van de betrokkenheid van leden? In dit onderzoek staat de betekenis die leden geven aan betrokkenheid centraal. Voelen zij zich nog wel een lid? Of zijn ze meer een consument geworden in hun eigen vereniging? Om dit goed te onderzoeken is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder vier verschillende verenigingen in de regio West. In totaal zijn er tweeëntwintig leden van volleybalverenigingen geïnterviewd. Samen ...
Background: Renal tubular acidosis (RTA) is a rare cause of growth failure, therefore it is uncertain whether routine screening with blood gas analysis of short infants and children is cost-effective. Objective: To investigate the clinical, growth and laboratory parameters in children with RTA to estimate the possible value of laboratory screening for this disorder in infants and children referred for short stature according to a recent guideline. Method: Retrospective chart analysis of 30 children diagnosed between 1978 and 2005 in The Netherlands and 3 centers in Belgium. Results: The current guideline for short stature detected 33% of children with RTA. Assuming a pre-test probability of RTA of 0.6 per 100,000 births, the likelihood ratio of poor growth was 58 and 17 below and above 3 years, respectively. Sensitivity was 17/30 and 1...
Want to know more?If you want to know more about this cutting edge product, or schedule a demonstration on your own organisation, please feel free to contact us or read the available documentation at http://www.keep.pt/produtos/retrievo/?lang=en