Type

Database

Creator

Date

Thumbnail

Search results

6 records were found.

ABSTRACT Wennman, Heini 2012. Habitual physical activity and heart rate variability in 12-year old children. Department of Biology of Physical Activity, University of Jyväskylä, 92p. The study of heart rate variability (HRV) provides useful information about the function of the cardiac autonomic nervous system. The effects of many environmental factors on HRV are well known, but the associations between physical activity (PA) and HRV, especially in children, are less investigated. Higher HRV is related to health and many pathologic conditions are associated with reduced HRV. Exercise causes HRV to diminish, but improves HRV in long term. PA promotes many health related changes in energy metabolism, aerobic fitness and body composition in children and adults. The recommended minimum level of PA in children is 60 minutes of moderate- ...
  Wennman, Heini 2009. Intervalliharjoittelun ja kestojuoksuharjoittelun vaikutukset maksimaaliseen hapenottokykyyn ja juoksun taloudellisuuteen miehillä ja naisilla. Liikuntafysiologian kandidaatintutkielma. Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto, 37. Pitkissä kestävyyssuorituksissa elimistö tuottaa energiaa hiilihydraateista ja rasvoista hapen avulla (McArdle 2001, 165). Pitkän matkan juoksuun vaikuttavat fysiologiset tekijät ovat maksimaalinen hapenottokyky, aerobinen kynnysvauhti, sekä juoksun taloudellisuus. Nämä tekijät voivat selittää henkilöiden välisiä eroja pitkänmatkan juoksusuorituksissa jopa 70 %. Kestävyysjuoksijan tyypillisimpiin harjoitusmuotoihin kuuluvat pitkäkestoiset aerobiset harjoitukset maltillisella teholla juostuna (Midgley ym. 2007.) Oikein toteutettuna, kestävyysharjoittelu parantaa mm. maksimaa...
Suunnistus on intervallityyppinen laji, jossa suorituksen kuormittavuus vaihtelee sekä maaston muotojen, että suunnistusteknisten haasteiden mukaan. Suunnistajalla pitää siis olla hyvä, monipuolinen fyysinen suorituskyky. Urheilijalta vaaditaan niin aerobista kestävyyttä kuin hermolihasjärjestelmän toimintaakin. Myös suunnistuksessa, taloudellisuus on merkitsevä tekijä suorituksessa. Hyvä maksimaalinen hapenottokyky ei suunnistajalla ole ratkaisevin tekijä, hyvä taloudellisuus voi olla yhtä merkittävä. Maksimaalisen ja räjähtävän voimaharjoittelun on monissa tutkimuksissa todettu parantavan etenkin juoksun taloudellisuutta. On myös osoitettu, että maksimivoima- ja kestävyysharjoittelun yhdistäminen voi poikia edullisia tuloksia kestävyyssuoritukselle, mm. pienentää kuormittuneisuuden tunnetta ja parantaa pitkän suorituksen jälkeistä ir...
Wennman, Heini & Sorvisto, Juha 2009. Suunnistuksen psyykkinen lajianalyysi. Valmentajaseminaarityö VTE.A008, Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto, 51 s. Suunnistus on kokonaisvaltainen laji, ja on tärkeä hahmottaa, miten psyykkinen puoli kokonaisuudessaan sijoittuu suunnistuksen vaatimuksiin. Kestävyysominaisuuksiltaan suunnistus vastaa hyvin kestävyysjuoksua, mutta asettaa lajina hyvin spesifiset vaatimukset taidollisissa ja psyykkisissä ominaisuuksissa. Suunnistajalla täytyy olla hyvä itsetuntemus ja -luottamus pystyäkseen kehittämään omaa ajatteluansa. Fyysisesti suunnistuksessa vaaditaan lujan aerobisen kestävyyden ja väsymyksen sietokyvyn lisäksi hyvää laktaatin puskurointikykyä ja taloudellista maastoaskelta. Suunnistajalta vaaditaan myös kohtuullisia voimatasoja, etenkin jalkojen isoista lihasryhmistä. Suunnistustehtä...
Background. Physical activity (PA) and sleep are related to cardiovascular diseases (CVD) and their risk factors. The interrelationship between these behaviors has been studied, but there remain questions regarding the association of different types of PA, such as occupational, commuting, and leisure time to sleep, including quality, duration and sufficiency. It is also unclear to what extent sleep affects peoples’ PA levels and patterns. Our aim is to investigate the interrelationship between PA and sleep behaviors in the Finnish population, including employment status and gender. Methods. The study comprised population based data from the FINRISK 2012 Study. A stratified, random sample of 10,000 Finns, 25 to 74 years-old, were sent a questionnaire and an invitation to a health examination. The participation rate was 64% (n = 6,414...
Want to know more?If you want to know more about this cutting edge product, or schedule a demonstration on your own organisation, please feel free to contact us or read the available documentation at http://www.keep.pt/produtos/retrievo/?lang=en