Type

Database

Creator

Date

Thumbnail

Search results

54 records were found.

Almost 75% of the current academic journals have gone online, even as they continue to publish in print. Furthermore, a rising number of new e-only journals are being started, most of them outside the range of traditional publishers. It is an interesting issue how these developments have influenced the policy of traditional publishers. The paper describes and analyses recent developments in traditional commercial scientific journal publishing, taking into account important aspects such as pricing policy, mergers and acquisitions, licensing variants, and attitudes towards open access. The trends that can be observed give some insight into possible future scenarios and their probability.
Due to a number of problems the traditional scientific journal no longer fulfils a role in the communication among scientists. Several initiatives have been started, using modern information technology, to realise other ways of scientific publishing, which are more in tune with the demands of the academic community. Two Dutch universities (Utrecht and Delft) and two German universities (Oldenburg and Hamburg) have taken the initiative to set up an infrastructure for academic e-publishing in Europe and to establish a network of content providers making use of this infrastructure. This project, called FIGARO, is a European extension of the Dutch Roquade project together with the German GAP project and is financially supported by the European Commission.
Het doel van mijn presentatie is u enig inzicht te verschaffen hoe het het computercentrum van de universiteit, het ACCU, en de Universiteitsbibliotheek samen gaan werken aan het project 'de Electronische Bibliotheek Utrecht'. Om dit te doen zal ik meenemen langs de volgende onderwerpen. De Universiteit Utrecht; ACCU en UBU maken deel uit van deze universiteit en de eigen wijze waarop deze univer-siteit in elkaar steekt, is sterk bepalend voor het te bereiken doel van het samenwer-kingsproject. Het karakter van de UBU als samenwerkingsverband van vakgebiedsbibliotheken en een Centrale Bibliotheekdienst. Deze twee onderwerpen zal ik relatief kort aanstippen, zodat ik wat meer tijd overhoudt voor de volgende twee onderwerpen. Het fenomeen elektronische bibliotheek, gezien tegen de achtergrond van het eigen karakter van de Universite...
Almost 75% of the current academic journals have gone online, even as they continue to publish in print. Furthermore, a rising number of new e-only journals are being started, most of them outside the range of traditional publishers. It is an interesting issue how these developments have influenced the policy of traditional publishers. The paper describes and analyses recent developments in traditional commercial scientific journal publishing, taking into account important aspects such as pricing policy, mergers and acquisitions, licensing variants, and attitudes towards open access. The trends that can be observed give some insight into possible future scenarios and their probability.
ABSTRACT: The current difficulties of scholarly publishing are set out and a response to them based upon publishing by the institutions of the authors involved is described. An account of the role of the FIGARO Project in facilitating such a response is then given.
The organisation of the university library in comprehensive universities is determined to a large extent by a number of historical factors. Often there is a large number of separate locations which are more or less independent, sometimes even autarchic. Furthermore, the back-office work-processes are very departmentalised. A number of developments, all closely linked with the use of modern information technology, necessitate the redesigning of the traditional organisational models and a process of iterative adaptation of the organisational structure. The traditional models are not fit for this; forced adjustments result in an unbalanced structure, which is difficult to manage. There is a need for a new model, which is not only fit for the present situation (the so-called hybrid library) but which can also accommodate the gradual chan...
Het doel van EBU is: de kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de bestaande wetenschappelijke informatievoorziening met behulp van moderne technologie. Het project is een samenwerkingsverband van de Universiteitsbibliotheek Utrecht en het Academisch Computercentrum Utrecht. Zij hebben beide de afgelopen 3 jaar elk f 550.000 in het project geïnvesteerd en het College van Bestuur heeft in totaal 1 miljoen gulden bijgedragen. Het totale projectbudget over de afgelopen 3 jaar komt daarmee op 2,1 miljoen gulden. Het EBU-project omvat totaal 40 deelprojecten, waaraan een groot aantal personen deelnamen, van het ACCU maar vooral van de Universiteitsbibliotheek, zowel de Centrale Bibliotheek als de vakgebiedsbibliotheken. Ook wordt samengewerkt met andere partners waarvan ik in het bijzonder de vakgroep Computer en Letteren en het Centr...
The Library of the University of Utrecht in the Netherlands has developed a project, together with the State and University Library of Aarhus, Denmark, and the University Library of Graz, Austria, in order to support the Library of the University of St. Petersburg, Russia. The main goal of this project, which is financially supported within the EU's Tempus Tacis Program, is to improve the capacity of the St. Petersburg library to serve the university and the region in a effective and efficient way. The intended output of the project is a strategic plan for the library, which defines a clear mission, describes the main goals and objectives and defines a number of high priority projects which are to be realised in order to obtain the objectives. The project runs from January 1997 until July 1998. Evaluating the project it can be observed...
De relatie tussen de boekhandelaar en de bibliothecaris is gecompliceerd en spannend. In mijn bijdrage wil ik graag aandacht vragen voor de toekomst van deze relatie in een tijdperk waarin de informatietechnologie een hoge vlucht neemt.
Het onderwerp dat ik voor deze voordracht heb opgekregen, is SOLIS, het zogenaamde Campus-wide Informatiesysteem van de Universiteit Utrecht. Als bibliothecaris van de universiteit ben ik tevens beheerder van SOLIS. Als ik het over SOLIS ga hebben, heb ik het over informatievoorziening. En informatievoorziening kan mijns inziens nooit los worden gezien van enerzijds de werkelijkheid die de informatie tracht te beschrijven, en anderzijds de relatie tussen de zender en de ontvanger van informatie. Dit gegeven loopt als een rode draad door mijn voordracht.
Want to know more?If you want to know more about this cutting edge product, or schedule a demonstration on your own organisation, please feel free to contact us or read the available documentation at http://www.keep.pt/produtos/retrievo/?lang=en