Type

Database

Creator

Date

Thumbnail

Search results

555 records were found.

Dit onderzoek bekijkt op welke manier schoolleiders samenwerken en horizontale verantwoording organiseren. Er is specifieke aandacht voor de effecten die verantwoording op samenwerking heeft en de rol van de schoolleider binnen samenwerkingsrelaties. Door middel van een kwalitatieve casestudy is op drie scholen bekeken hoe schoolleiders horizontale verantwoording organiseren.
Real estate vacancies, undeveloped land within cities and exhausted financial resources of governments are currently high on the agendas of urban decision makers. The financial-economic crisis is often blamed for this. In the Netherlands, overoptimistic development strategies from market players and city governments also contributed to this problem of oversupply, in their pursuit for profit, people and jobs. Research has shown the existence of two coordination dilemmas; at the local and regional level. What solutions to these dilemmas are possible? This article argues that recognition of the problem by local parties is a first and necessary step to be taken. Evidence shows this is difficult due to conflicting interests. Step two will be to decide for the feasible projects within the local development arena partners. Regional coordinati...
In het Rooilijnthemanummer Gebiedsontwikkeling worden vele crises als -externe- oorzaak van de vastgelopen gebiedsontwikkelingsprojecten aangedragen: de economische crisis, de financiële crisis, de grondexploitatiecrisis, de vastgoedcrisis. Aandacht voor de structurele oorzaken ontbrak grotendeels. Het gaat hier om de ontwikkelingsluchtbellen -luchtkastelen en planningsdromen die het laatste decennium zijn gecreëerd. Zowel marktpartijen als gemeenten zuchten nu onder de financiële gevolgen en zoeken naarstig naar een oplossing, vooral op de korte termijn. Maar hoe wordt dit in verband gebracht met het langetermijnperspectief?
Een belangrijk onderdeel van het gemeentelijke ruimtelijk ordeningsbeleid is het opstellen van de stedelijke programmering: een te ontwikkelen vastgoedprogramma dat aansluit bij de huidige en toekomstige behoeften aan woningen, kantoren, bedrijventerreinen, detailhandel en maatschappelijk vastgoed (scholen, buurthuizen etc). Als er meer projecten zijn bedacht dan noodzakelijk voor de behoefte wordt dat overprogrammering genoemd. Omdat vaak al rekening is gehouden met grondopbrengsten van het gehele geplande vastgoedprogramma, vormt het teveel aan projecten met bijbehorende grondexploitaties een probleem. Keuzen moeten gemaakt worden. In het debat over herprogrammering is echter weinig oog voor zowel het feit dat elke keuze om de bestaande (over)programmering aan te passen consequenties heeft op de korte én lange termijn als dat vanuit ...
During the fall and winter of 1992-1993 an outbreak of wild poliovirus type 3-associated poliomyelitis involving 71 patients occurred in The Netherlands. Almost all of the individuals involved in the outbreak belonged to an orthodox religious denomination that prohibits vaccination. A surveillance was initiated to determine if there had been an importation of this same strain of wild poliovirus into a southern Alberta community with a similar religious affiliation. Viral culture of stool samples from consenting individuals in the community resulted in viral isolates which typed as poliovirus type 3. Sequencing of amplicons generated from both the 5' nontranslated region and the VP1/2A portion of the genomes from representative poliovirus isolates indicated a greater than 99% genetic similarity to the strain from The Netherlands. The re...
Want to know more?If you want to know more about this cutting edge product, or schedule a demonstration on your own organisation, please feel free to contact us or read the available documentation at http://www.keep.pt/produtos/retrievo/?lang=en