Type

Database

Creator

Date

Thumbnail

Search results

7 records were found.

Under 1930-talet aktualiserades en rad frågor som rörde kvinnans ställning. var hennes plats i hemmet eller i yrkeslivet? fanns det en möjlighet att förena dessa verksamhetsfält? Alice Lyttkens skrev under 1930-talet sex romaner, där hon placerar sina protagonister i korselden av tidens frågor. men decenniet återkommer också i hennes senare produktion, både i romare skrivna ca 30 år senare, då hon kommer att inta positionen som en mer renodlad underhållningsförfattare, och i hennes memoarer, i vilka hon skildrar sina egna upplevelser av 1930-talet. I denna bok diskuterar och jämför Eva heggestad Alice Lyttkens olika skildringar av 1930-talet. Förutom hennes uppfattning i kvinnofrågan, behandlas frågor som rör genreanpassning och återbruk. Men också Lyttkens egen ställning i 1930-talet tas upp. hur mottogs hennes kontakter med förlaget?...
Humaniora har de senaste åren befunnit sig under debatt: utmanats, ifrågasatts och tvingats att förtydliga sina positioner och anspråk. Det har ökat möjligheterna att visa kraft och bredd, angelägenhet och förnyelseförmåga. I En ny sits – humaniora i förvandling illustreras denna förnyelse via olika rum i Engelska parken vid Uppsala universitet: huset i både symbolisk och bokstavlig mening med sin egen historia, sina fakulteter, undervisningssalar och sitt vackra bibliotek; de enskilda rummen bebodda av institutionerna och forskningen; det särskilda framgångsrika genusrummet eller Centrum för genusvetenskap och sist men inte minst framtidsrummet representerat av de unga forskarna. Över allt detta har dekanus Margaretha Fahlgren hållit sin kreativa och starka hand.
Want to know more?If you want to know more about this cutting edge product, or schedule a demonstration on your own organisation, please feel free to contact us or read the available documentation at http://www.keep.pt/produtos/retrievo/?lang=en