Type

Database

Creator

Date

Thumbnail

Search results

54 records were found.

Voortdurend worden er nieuwe namen verzonnen voor steeds weer nieuwe internetgeneraties. Zo sprak Don Tapscott al in 1998 over de Net Generation, Marc Prensky in 2001 over de digital natives, en Boschma en Groen in 2006 over de Generatie Einstein. De strekking is steeds hetzelfde: er zou sprake zijn van een kloof tussen jongere en oudere generaties met betrekking tot het gebruik van ICT in het algemeen en internet in het bijzonder. Veel ouders en leerkrachten zien die kloof dagelijks; kinderen lijken handiger dan volwassenen met ICT om te gaan, en ze zijn ook behoorlijk zelfverzekerd op dat gebied. De media pakken dat beeld graag op en versterken de suggestie dat kinderen ‘vanzelf’ met alle soorten ICTtoepassingen kunnen omgaan.
MSN en sociale netwerksites zoals Hyves lijken gemaakt voor jonge tieners. Hoe komt dat? In dit hoofdstuk proberen we antwoord te vinden op de vraag waarom jonge tieners, dat wil zeggen 10tot 13jarigen, zo massaal aangetrokken worden tot deze vormen van online communicatie. Daarna zullen we op basis van ons onderzoek van de afgelopen jaren een inschatting maken van de kansen en risico’s van online communicatietechnologieën voor deze leeftijdsgroep. Ten slotte geven we enige aanbevelingen voor beleid om de kansen van online communicatie voor deze leeftijdsgroep te maximaliseren en de risico’s te minimaliseren.
Al sinds kinderen enkele decennia geleden ontdekt werden als lucratieve marketingdoelgroep, is reclame gericht op kinderen onderwerp van discussie. Een vraag die centraal staat in deze discussie is in hoeverre kinderen in staat zijn om reclame op een bewuste en kritische wijze te verwerken.
This thesis is a treatise on a theory for societal transitions: pillar theory. Societal transitions are complex processes taking place in complex systems, large-scale, long-term processes in which societal systems radically change the way they are composed and function. Since we all are part of societal systems, it speaks for itself that we ought to want to understand transitions. Nevertheless, although several aspects of transitions have been studied from various perspectives in various disciplines, the study of societal transitions as such is a relatively recent development. Consequently, the knowledge on transitions is scattered over disciplines and rather fragmented. Understanding requires theory, for even articulating what one doesn't know about a certain subject inevitably requires phrasing it as a question using concepts. Theory...
Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Buitengewoon Hoogleraar 'ICT, Cultuur en Kennissamenleving' aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, op 21 september 2007. De socioloog Jos de Haan is sinds 1994 werkzaam voor het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Want to know more?If you want to know more about this cutting edge product, or schedule a demonstration on your own organisation, please feel free to contact us or read the available documentation at http://www.keep.pt/produtos/retrievo/?lang=en