Database

Creator

Date

Thumbnail

Search results

1 records were found.

Samenvatting Hip hop in Tanzania is in de jaren tachtig bekend geworden en heeft zich in de loop der tijd door verschillende lokaliseringsprocessen ontwikkeld tot een stijl die sterk verschilt van de Amerikaanse variant. Deze lokaliseringsprocessen zijn grofweg onder te verdelen in vier soorten waaronder: stijl, taal, beat en tekstuele inhoud. Zo kenmerkt hip hop in Tanzania zich op stijlgebied door bewustzijnsrap met sociaal-kritische teksten. Het belangrijkste element hierbij is ‘knowledge’. Hip hop artiesten zien de muziek als educatie. Hip hop dient als een spiegel voor de maatschappij en vertegenwoordigt de cultuur. De raps zijn voornamelijk in Swahili en op ‘echte’ hip hop beats. Op het Kilinge evenement in Dar es Salaam wordt deze vorm van hip hop vertegenwoordigt. Hip hop heeft in Tanzania door de Amerikaanse variant een negati...
Want to know more?If you want to know more about this cutting edge product, or schedule a demonstration on your own organisation, please feel free to contact us or read the available documentation at http://www.keep.pt/produtos/retrievo/?lang=en