Database

Creator

Date

Thumbnail

Search results

1 records were found.

Sprutbetong är en vanlig metod för förstärkning av till exempel tunnelbyggen. Fram till nu har ingen insats gjorts för att skapa en virtuell miljö för att utbilda personal för denna typ av arbete. Den här uppsatsen presenterar arbetet som gjorts för att skapa en prototyp för en virtuell träningsmiljö. Prototypen innefattar en miljö i vilken användaren kan styra en sprutbetongrobot för att applicera betong på ytor. Den innefattar även diverse verktyg för att evaluera resultatet. Eftersom denna versionen av simulatorn inte kan ses som komplett, diskuteras även fortsatt utveckling.
Want to know more?If you want to know more about this cutting edge product, or schedule a demonstration on your own organisation, please feel free to contact us or read the available documentation at http://www.keep.pt/produtos/retrievo/?lang=en