Database

Creator

Date

Thumbnail

Search results

4 records were found.

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng Översättarutbildning 2, ÖU2200, Masterutbildning VT 2011 Handledare: Ingmar Söhrman Examinator: Iah Hansén
Syftet med denna studie är dels att jämföra användningen av allmänspråkliga och fackspråkliga termer i amerikanska och svenska Runner’s World, dels att se hur pass mycket man anpassat sig till den nya målgruppen då man översatt de amerikanska originalartiklarna till svenska. Åtta vanliga löparskador presenteras med sina respektive latinbaserade och allmänspråkliga namn på både engelska och svenska. Av jämförelsen framgår det att problem som kan uppstå beror dels på de latinbaserade termernas status, dels på rena översättningsproblem, såsom falska vänner. Exempelvis är löparknä och runners knee inte överhuvudtaget besläktade skador, medan däremot hälsporre och heelspur är relaterade till varandra, även om de inte beskriver samma skada. De tre artiklar som analyserats belyser olika typer av problem, då två av dem är baserade på amerikans...
I detta arbete analyseras översättningar av ordlekar i skönlitteratur, och fokus ligger på Enrique Jardiel Poncelas roman Amor se escribe sin hache, publicerad 1929. Studien är indelad i tre analysdelar, varav den första delen behandlar neologismer, associationer, zeugman och likheter mellan ordklasser, den andra visar tendenser i översättningar av homonymer, medan den tredje och sista tar upp svårigheten med att översätta ett kapitel som i sig är en enda lång ordlek och som dessutom är mycket viktigt för bokens slutpoäng. I den sista delen diskuteras även problemet med bokens titel, som även den är en ordlek. Två teorier har applicerats på studien i syfte att se om de på något sätt kan hjälpa översättare att lösa problemet med översättning av ordlekar. Bistra Alexieva talar om ”domänkrockar” och menar att det är dessa olika krockar so...
Want to know more?If you want to know more about this cutting edge product, or schedule a demonstration on your own organisation, please feel free to contact us or read the available documentation at http://www.keep.pt/produtos/retrievo/?lang=en