Type

Database

Creator

Date

Thumbnail

Search results

156,678 records were found.

De sociologie in Nederland is van oudsher sterk op haar maatschappelijke rol georienteerd geweest. Zo zag de Nederlandse sociografie het onder meer als haar taak en binnen haar mogelijkheden om een bijdrage to leveren aan de modernisering van de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld via het ISONEVO, het eerste sociaal-wetenschappelijk onderzoeksinstituut in Nederland. Met onderzoeken naar de maatschappelijke positie van de jeugd, de samenlevingsopbouw in de nieuwe polders of het verloop van de hulpverlening en de wederopbouw na de watersnoodramp van 1953 leverde de sociografie/sociologie een eerste bijdrage aan het maatschappelijke debat en de ontwikkeling van het beleidsonderzoek (Gastelaars, 1985). Ook de moderne `analytische' sociologie (Van Doorn en Lammers, 1959) zag een belangrijke maatschappelijke taak weggelegd voor het sociolo...
raakvlakken besproken van kwaliteitszorg, kosteneffectiviteit en gezondheidszorg. Kosteneffectiviteitsanalysen kunnen een grote bijdrage leveren tot de kwaliteit van de gezondheidszorg, maar het onderzoek is methodologisch niet eenvoudig. Daarnaast behoort de doelmatigheid van een bepaalde ingreep of behandeling, indien mogelijk 'evidence-based', to worden meegewogen bij de invoering van standaarden of richtlijnen voor werkers in de gezondheidszorg. In de praktijk blijkt echter dat de implementatie van deze richtlijnen, door allerlei omstandigheden, to wensen over kan laten.
Nieuwe risico's vormen een bedreiging voor zowel de verzekerde als de verzekeraar, omdat ze de basis voor het verzekeren ondermijnen: het vertrouwen. De maatschappij verandert van een risico-maatschappij naar een verzekeringsmaatschappij.
Want to know more?If you want to know more about this cutting edge product, or schedule a demonstration on your own organisation, please feel free to contact us or read the available documentation at http://www.keep.pt/produtos/retrievo/?lang=en